Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup

Strøm fra tidevannsturbin

Flumill tidevannskraft

FLO OG FJÆRE: Tidevannsstrømmen i Rystraumen skal drive skrueturbiner med to motsatt roterende helixer. Turbinene er totalt 25 meter høye, og med en diameter på åtte meter. Turbinene har generatorer i nedre ende, styrefinne på toppen og er festet til et fundament på havbunnen. Oppdriftssystemet gjør at turbinene flyter med tidevannet til en operasjonell vinkel på mellom 25 og 60 grader. Strømmen fra generatorene føres i land i kabel.(Illustrasjon: Flumill AS)


Flumill AS har laget en ny tidevannsturbin som omformer den kinetiske energien i vann som strømmer fra flo til fjære, til elektrisk energi.

Klassisk design for tidevannsturbiner ligner vindturbiner, med rotor og tre blad. Flumill AS har gått bort fra et klassisk design. De har hentet inspirasjon fra historiens verktøykasse, og med utgangspunkt i Arkimedes skrue har bedriften utnyttet gammel teknologi på en ny og banebrytende måte.

Flumill-turbinen ser ut som en skrue, med en generator i hver ende, og fungerer ved at vannet beveger seg opp gjennom den korketrekkerformede spiralen. Det enkle, men til nå vellfungerende designet, har vakt stor interesse hos «fornybarmiljøet» og Flumill har blant annet fått støtte fra Enova (2014) og Innovasjon Norge.

Flumill AS ble opprettet i 2002 og veien fra ide til produkt har vært både lang og krevende, men i 2010 begynte bedriften for alvor å spire. Etter mange år med grunnarbeid var teknologien endelig klar for storskala testing. Innovasjon Norge gav startskuddet ved å gi bedriften 15 millioner kroner til å teste teknologien på EMEC-senteret i Storbritannia, med gode resultat.

LES MER: Kjempeskruer i Rystraumen skal gi tidevannskraft (Nordlys)

Med 57 millioner kroner i støtte fra Enova er det bygget en fullskala prototype i Rystraumen, utenfor Tromsø. Modellen består av to tidevannsskruer, som til sammen skal kunne produsere 5 GWh i året. Dette skal være blant de beste resultatene innen tidevannsteknologi hittil.

Støttet av Validé:
• Inkubatorselskap
• Forretningsutvikler: Terje Handeland
• Investering fra Validé AS