Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup

innocom bidrar til aktive og selvstendige liv

Innocom Berntsen

Innocom utvikler velferdsteknologi for brukere med redusert allmenntilstand og spesielle behov.

Innocom er gründerselskapet som vant Norges første Innovasjonspartnerskap. Gjennom Innovasjonspartnerskapet la vi grunnsteinen for ambisjonen om å skape brukervennlige løsninger som bidrar til aktive og selvstendige liv for personer med spesielle behov.

Selskapet utvikler aktiviseringsteknologien som avlaster kommunens helsetjeneste, ved å gjøre brukerene sterkere, tryggere og mer selvstendige.

Innocom har utviklet treningsguiden Berntsen som motiverer til mer aktivitet gjennom videobasert, tilpasset treningsopplegg som gjennomføres i henhold til avtalt timeplan. Støtte og trygghet formidles gjennom funksjoner som sikrer involvering fra pårørende og helsepersonell.

Støttet av Validé:
• Utvikling- og testhjelp fra Norwegian Smart Care Lab
• Medlem i Norwegian Smart Care Cluster
• Inkubatorselskap
• Forretningsutvikler: Jon Trygve Kjerstad
• Investering fra Validé AS