Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup

VIMEC: En omformer for bevegelsesenergi

OceanBlue Marek Jan Janocha

FORSKER: Marek Jan Janocha er forsker på UiS, og etablerer av spin-off selskapet OceanBlue. Deres løsning, Vimec, høster energi av tidevann og havstrømmer. (Foto: Hilde Garlid)


Vann er det største naturlige mediet for energilagring på jorden. Hvis vi kunne utnyttet bare 0,1 % av den marine hydrokinetiske energien (MHK), ville det dekket energibehovet til 15 milliarder mennesker.

Mange har prøvd å utnytte energien som genereres av tidevann, bølger og strømmer. Alle møter de samme utfordringene knyttet til lav energiproduksjon; høy terskel for effektiv drift, miljømessig utfordringer og at anleggene forstyrrer folk og kystnære eiendommer.

Teamet bak VIMEC (Vortex-Induced Motion Energy Converter) har tenkt på alt dette under utviklingen av deres løsning. VIMEC er en bærekraftig, kostnadseffektiv og fornybar energiomformer som har potensial til å levere høy og stabil energiproduksjon, samtidig som den er enkel, skalerbar, tåler belastninger, kan tilpasses ulike miljø og forstyrrer ikke natur og folk.

Den første piloten ble utviklet med støtte fra FORNY-programmet. Piloten skulle bevise at konseptet er gjennomførbart, og den skulle validere CFD-modellene som er utviklet ved Universitetet i Stavanger.

Vimec havenergi

ENERGILAGER: Kunne vi bare utnyttet 0,1 % av den marine hydrokinetiske energien, ville det dekket energibehovet til 15 milliarder mennesker (Foto: Michael Olsen)

Litt om teknologien
VIMEC sin løsning går ut på generering av hydrokinetisk energi fra havstrømmer ved hjelp av vortex-indusert vibrasjon og galoppering i tilknytning til rør fastmontert i ramme. Bevegelsen fanges opp og konverteres til elektrisk energi ved hjelp av elektromagnetisk høsting.

OceanBlue VIMEC

Mulige bruksområder
Det kan typisk være anlegg i eller nær vann med strømning der en har behov for energi i forholdsvis liten skala. Det kan være oppdrettsanlegg, bøyer eller sensorer til havs etc. Det første testanlegget vi ser etter, bør være et oppdrettsanlegg som i dag benytter strøm fra dieselaggregater (off-grid). Det er rundt 500 slike anlegg i Norge i dag, som helt eller delvis får strøm fra diesel. Et typisk døgnbehov fra disse vil være 350-500 kWh

Slike oppdrettsanlegg er i gang med å implementeres batteribaserte, hybride energisystemer. Det gjør de for å redusere dieselforbruket ved å optimalisere kjøringen av aggregatet. Det vil være mulig å lade anleggets batterier med energikilder fra eksempelvis marine hydrokinetiske energien (MHK), sol og/eller vind.

Status for VIMEC i dag
Prototype bygget og testet ved SINTEF Ocean. Tidligere simulerte effektmodeller er verifisert.
Søker FORNY om ytterligere finansiering for å få integrert løsningen med energihøstesystem samt uttesting i felt.

Støttet av Valide
• Validé TTO deltar i undersøkelser for kommersialisering
• Forretningsutvikler: Ole Jørgen Engelsvoll
• Forskningsmidler fra FORNY-programmet
• Deltaker på ITSA Start vår 2023
• Investering fra Validé AS