Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup

Reduserer sikkerhetsrisiko for bedrifter

Open Horizon

ITSA GROWTH: Open Horizon var deltaker på ITSA Growth, batch 4. Magnus Fjetland pitchet selskapets løsning for et fullsatt auditorium av investorer og partnere. (Foto: Hilde Garlid, Validé)


OpenHorizon har utviklet en løsning som automatiserer risikovurderinger og er et komplett styringssystem for sikkerhetsrisiko. Formålet er å bistå bedrifter, nasjonalt og internasjonalt, med å bli kjent med sine sikkerhetsrisiko og trusselbildet innenfor sine bransjer.

Trusselbildet norske virksomheter står overfor er komplekst, sammensatt og i stadig endring. Open Horizon bruker sin kompetanse og erfaring sammen med moderne teknologi for å hjelpe næringslivet til å være best mulig forberedt på fremtidens trusler.

Som tidligere ansatte i de hemmelige tjenestene er teamet opptatt av sikkerhet og har sikkerhetskultur i ryggmargen. Konfidensialitet, objektivitet og integritet er grunnleggende for selskapets arbeid. - Vi er stolte av at vi etterlever disse verdiene og viderefører samfunnsoppdraget til norsk næringsliv, skriver teamet

Open Horizon har utviklet programvaren, AIR (Automated Intelligence Risk), som kalkulerer risiko for virksomheter, bransjer og verdikjeder. Løsningen gir virksomheten et spisset trusselbilde kalkulert på bakgrunn av hvilke verdier de forvalter og anbefaler tiltak på tvers av standarder som NIST og ISO.

Støttet av Validé:
• Inkubatorselskap
• Forretningsutvikler: Marianne Fedde Lilland
• Deltaker på ITSA Growth, batch 4 (2022/2023)
• Investering fra Validé Invest II