Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup

PaleBlue is the leading provider of Industrial VR, creating Virtual Reality, Augmented Reality, and 3D simulators for the real world

VIRTUAL DRILLING: The integrated PaleBlue digital simulator solutions can facilitate virtual-on-the-job-training, by recreating the rigsite setup of the driller’s station, the drilling supervisor's station, and mud engineer's station. 3D graphics provide a 'window' into rig floor operations for the users. (Photo: PaleBlue)


Our solutions in digitalization help its clients to intensify training, streamline workflow, and improve safety – worldwide. PaleBlue continuously delivers tools that are as modern, well-designed, and easy-to-use because we think that simulators should be simple.

Company locations include the USA, Norway and Russia, while the distributors are found in the UK, Middle East, and Singapore.

At PaleBlue, we’re building a place where everything from the most immediate details to the big picture are organized. With PaleBlue, each person knows what they should be doing, why, and by when. This clarity, transparency, and focus allows teams to collaborate with less friction and produce great results.

Our focus is on achieving excellence by delivering value-driven solutions enabled with AR and VR technology. Our investments in creating simulators, nurturing talent, trying new things, and building knowledge assets for specific industry verticals like Diving, Heavy Equipment, Training, Construction, Power & Utility, Manufacturing, Pharma & Healthcare, Govt & Public Sector help our clients maximize their results.

Empowered by Validé
• Incubator company
• Investment from Validé AS
• Investment from Pre seed fund Validé Invest I

«Incubator has helped us with reaching the market»
Felix Gorbatsevich, Managing Director, PaleBlue AS


Visualiserer dykking for industrien

PaleBlue utvikler avanserte 3D simulerings- og visualiseringssystemer for flere typer industri. Med VR-teknologi kan dykkere simulere arbeidsoppgavene sine, før han går ned på havets bunn.

Daglig leder Felix Gorbatsevich kommer fra Russland, og har bodd i Norge siden 2008.

— Jeg er utdannet i Russland, og har doktorgrad innen informatikk. Jeg ble ansatt i et norsk selskap i St. Petersburg, og var der et par år, men sluttet og gikk til et nordamerikansk selskap. Der ble jeg et par år. I 2008 fikk jeg spørsmål om det var interessant å flytte til Stavanger. Jeg sa ja, og begynte å jobbe i et selskap som var eid av Aker Solutions som sjefsutvikler og sjefsarkitekt for programvare. Hovedfokus var på simulatorleveranser, og i hele karrieren min har jeg jobbet innenfor grafiske simuleringssystemer. Jeg kommer fra nord i Russland nær Murmansk, men studerte og jobbet i St. Petersburg.

PaleBlue har utviklet sine konsepter siden 2011. De laget den første prototypen i 2013, og den ble veldig godt mottatt i markedet. I 2015 fikk selskapet en bevilgning fra EUs program EuroStars, og prosjektet ble da utviklet på EU-midler.

OLJEMESSEN: PaleBlue var ett av selskapene som deltok på Validé og Innovasjonspark Stavanger sin fellesstand på ONS i august 2018. Her fikk de vist fram VR-verden sin. (Foto: Hilde Garlid, Validé)


- Når ble selskapet etablert?

- Vi etablerte selskapet i 2013, og fortsatte med å utvikle forskjellige simulatorer og utvikling innen kommersiell dykking, men også for familiarisering og andre områder. Produktet VR Diver er et verktøy hvor en dykker faktisk kan gå gjennom et arbeidsområde, før han dykker ned til det. På den måten kan han familiarisere seg med området, dykkekammer og dykkerklokke. Systemet muliggjør styring av forskjellige ventiler med håndkontroller. Til det bruker vi «virtual reality» med Oculus Rift, og viser i dette håndkontroller som dykkeren kan justere virtuelt.

- Hvor er modellene hentet fra?

- De er tatt fra egne 3D CAD-design, modellert for rør og andre disipliner, og vi har benyttet en know-how teknologi for direkte overføring fra CAD-systemer som PDMS, Microstation og andre.

- Hva er PaleBlues hovedprodukt?

- Per i dag er dykkeledersimulatoren til industriell dykking vårt hovedprodukt. Utviklingen av denne begynte i 2011, etter en forespørsel fra selskapene Subsea 7 og Technip. Deretter startet vi med å utvide med andre produkter. Som selskap leverer vi også avanserte simulatorer og sanntids visualiseringsløsninger. I dag har vi installert visualiseringsløsninger på Norsk Yrkesdykkerskole i Oslo, og planlegger nå en leveranse til OSC (Offshore Simulation Centre) i Ålesund. Der skal vi samkjøre en treningssituasjon hvor også dykkeledere skal delta. Per dags dato har vi ingen leveranser i Stavanger. Det er fordi det er lettest å få tilgang til allerede etablerte treningssentre. Vi leverer simulatorer, og er ikke et treningssenter.

TRENING: Teknologi som trener ansatte offshore og onshore er PaleBlue sitt produkt. (PaleBlue.no)-Har PaleBlue noen partnere?

- Vi har to hovedpartnere innen utvikling. Den ene er yrkesdykkerskolen i Oslo, som kommer med erfaring og domenekunnskap i dykking. Vi utvikler simulatoren og visualiseringsteknologien, og det skotske selskapet ISC (Industrial Systems & Control) fra Glasgow i Skottland gjør den dynamiske prosessmodelleringen innenfor gass- og trykkmodellering.

- Hvilke markeder finnes ut over de etablerte sentrene?

- Når det gjelder kommersiell dykking, er det et stort område. Det er noe som foregår både offshore og closeshore. Offshore er det mange selskaper, og via organisasjonen «International Marine Contractors Association, IMCA» som forener av mer enn 50 selskaper i hele verden, kan vi markedsføre oss og selge våre systemer.

- Hvilke konkurrenter finnes i markedet?

- Det er én australsk konkurrent innen segmentet dykkeledelse (ADAS). De har laget et system som fysisk er i en container hvor alle switcher og brytere er installert. Kun to er laget, og disse sendes rundt i hele verden. Dette gir redusert mobilitet og tilgjengelighet, og våre kunder har bedt oss om å bygge et litt mer tilgjengelig system.

- Hva vil du si er de største fordelene med produktene deres?

- Reduserte kostnader. Det er utrolig mobilitetsvennlig og tilgjengelig. Det kan installeres onshore og offshore. Modeller fra virkeligheten gir avstander og detaljer helt nøyaktig. Systemet kan skaleres til bruk på web eller i mobile løsninger.

- Det er jo et salgsargument i seg selv, er det ikke?

- Det er en av fordelene med for eksempel VR-leveransene våre. Det er ikke nødvendig å installere en stor simulator, det er veldig mobilt og kostvennlig. Du trenger bare et vanlig VR-oppsett, og styrer hele kranen med det. Men det er ikke begrenset til olje og gass. Teknologien vår kan enkelt benyttes på andre områder, for eksempel en studie av en bygningskonstruksjon. Vi kan simulere hvordan folk beveger seg med bevegelse til såkalte attraksjonspunkter som kafeer eller restauranter. Arkitektene kan da bruke dette verktøyet i analyse av hvordan menneskemengder beveger seg. Dette kan vi levere i 2D eller 3D. Nødsituasjoner er også aktuelle simuleringer.

INVESTERING: PaleBlue har vært et inkubatorselskap i Validé siden 2013, og i 2016 investert presåkornfondet Validé Invest I i selskapet. Investeringsdirektør Bjarte Magnussen, Validé, sammen med Felix Gorbatsevich, CEO i PaleBlue.


- Hvor lenge har dere vært en inkubatorbedrift hos Validé?

— Vi har hatt tilknytning til Validés inkubator siden 2013. Dialogen med Validé Invest I startet i begynnelsen av 2016, og vi har nå fått en investering fra Validé AS og fra presåkornfondet Validé Invest I på til sammen to millioner kroner. Det er vi veldig glade for.

- Hvilke muligheter gir 2 millioner kroner for et oppstartsselskap?

- Pengene fra EuroStars kom på betingelse av at de skulle dekkes med 50% privat kapital. Med investeringen fra Validé Invest I kan vi sette disse midlene inn i prosjektet, og blir stand til å levere i henhold til forventningene. Vi kan nå kommersialisere produktet.

- Kan du si noe om fremdriftsplanen for selve kommersialiseringen?

- Som nevnt tidligere har vi systemet allerede installert et par steder med tanke på trening av dykkeledere og andre spesialister. Men vi ønsker også å selge det til skoler og andre treningssentre, over hele verden. Vi skal også utvide fra primærområdet dykking til kran, stillas og flere.

- Er dere mange som driver med utvikling?

- Per dags dato er vi fire i Norge, men vi etablerer akkurat nå et utviklingskontor i Russland. Det gjør vi for å få mer fart på utviklingen av hovedproduktet.

- Hvilke teknologier ligger bak simuleringene?

- Vi utvikler produktet i eksisterende teknologier, og bruker mye Microsofts IT stack, og .NET. Den grafiske motoren, altså det du ser i 3D, er utviklet i noe som heter Unity. Det er også mye koding i såkalt back-end som også styrer dette, spesielt med tanke på fysikk og logikk.

- Vår simulasjon da viser at dette er et dårlig design for en bygning. Her ser vi veldig klart at design ikke fungerer ved evakuering. Vi kan mye av back-end simuleringen og personers fysikk, men på mer avanserte områder som gass og trykk samarbeider vi med andre selskaper. Myndighets- og lovkrav legges også til grunn.

(Artikkelen publisert i 2016)