Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup

Vitalizing your Assets – by the Power of Acoustics

SIGNING: Hans Petter Eng (t.r) signed investment contract with Frederik Hvistendal in ProVenture Management. (Photo: Hilde Garlid)

Downhole wireline tool utilizing focussed acoustic shock waves to generate tunnels in the formation.

qWave is in the process of developing a range of tools and services for perforation, testing and stimulation of wells in the oil industry. The range of tools and services are based on new technology/techniques invented by qWave.

qWave AS was founded by Hans Petter Eng in June 2015. The idea behind the technology is to utilize the same principles as used within medicine for extracorporeal shockwave lithotripsy (ESWL) for generating series
of repeatable focused shockwaves for gradual degeneration of formation, scale, cement etc..

Empowered by Validé
• Incubator company
• Business developer Terje Handeland
• Investment from Validé Invest I in March 2018.

«I knew Validé from my first startup in the incubator. That didn´t work so well, accept from the important learning experience. Validé took me back into the heat, gave me access to the coffee machine and a roof over my head. So then I was up and running again»

Hans Petter Eng, funder of Qwave


Signerer framtiden til Qwave AS

Qwave og gründer Hans Petter Eng går inn i en ny fase med nysignert kontrakt med Statoil, ProVenture Management og Validé Invest.

Qwave og gründer Hans Petter Eng går inn i en ny fase med testing og produktutvikling av sitt nedihullsutstyr for oljebrønner når selskapet nå har signert kontrakt med Statoil og kapitaltilførsel fraProVenture Management, Validé Invest og fått støtte fra Presåkorn-fondet til Innovasjon Norge via Validé AS.

– Det er klart dette betyr mye for meg med tanke på å komme videre. Jeg har nå jobbet 100 prosent i tre år med ideen, og jobber ennå i laboratoriet med teoretisk testing. Testene har så langt vist at teknikken og de forbedringene min metode og utstyr vil gi, kan lykkes. Neste utfordring blir å omforme dette til reelle dimensjoner nedihulls i en oljebrønn hvor trykk og temperatur påvirker utstyret, sier Eng.

SIGNERING: Qwave, ProVenture og Validé Invest signerte avtalen 21. mars. F.v: Hans Petter Eng, gründer i Qwave, Ane Christophersen og Frederik Hvistendal i ProVenture Management og Bjarte Magnussen fra Validé Invest. (Foto: Hilde Garlid)


Andre oppstartsforsøk
Hans Petter Eng er reservoaringeniør av utdannelse og yrkeserfaring, og har 17 års fartstid innen olje- og gassbransjen. Han har jobbet 13 år i Schlumberger Norge, men har også vært i andre nasjonale og internasjonale selskap.

– Gründeren i meg har alltid hatt lyst til å skape noe eget. Jeg prøvde meg også med et annet oppstartsselskap i Innovasjonsparken og i inkubatoren for noen år siden, sier Eng.

Det gikk ikke så bra, bortsett fra at det ga mye nyttig læring for en gründer om hvordan det er å være i en oppstartsfase, og ikke minst; det ga ham kontakter i Validé som kom til nytte da han for tre år siden dukket opp igjen med en ny idé og nytt selskap; Qwave AS.

– Jeg kjente Martin Sigmundstad i Validé fra første runden. Han tok meg inn i varmen, ga meg tilgang til kaffemaskin og tak over hodet. Så da var jeg i gang igjen, sier Eng.

Statoil kom han første gang i kontakt med i januar 2017, og Qwave er nå innlemmet i deres Loop-program hvor Statoil bidrar og bistår med både kapital og kompetanse.

Fra helse til oljebrønn
Hans Petter Eng har aldri selv tvilt på at hans unike metode og verktøy for bedre perforering av formasjonene nede i brønnene vil virke. Det er trendy å bruke kunnskap og teknologi fra oljeindustriens verden inn i helseinnovasjon, men Eng har funnet sin unike løsning ved å gå motsatt vei.

– Det unike er at jeg bruker lydbølger, som sjokkbølger, som beveger seg gjennom væske. Pulsen treffer veggen i tunnelen og formasjonene brytes gradvis og innenfor et kontrollert område. Det er det samme prinsippet som brukes på nyrestein. For å unngå inngrep, bruker man lydbølger for å knuse steinen, sier Eng.

Når teorien hans nå er bevist, kan han gå videre mot en pilotering.

– Det videre forskningsarbeidet handler om å eskalere opp. 1. januar 2019 håper jeg å være klar med et Demo2000-prosjekt, slik at jeg får testet løsningen og utstyret i fullskala. Neste fase blir å teste det hele i en ekte oljebrønn, sier Eng.

VEIEN VIDERE: Såkornfondet ProVenture og Frederik Hvistendahl, Senior Partner, blir med Hans Petter Eng og Qwave videre mot å realisere nedihullteknologien hans. (Foto: Hilde Garlid)


Oppstartsaktør
ProVenture Management er et såkornfond som investerer i selskaper i tidlig fase.

– Qwave og løsningen til Hans Petter Eng bringer til brønnen en helt ny teknologi tidligere brukt i medisinverden. Det vil gi oljeselskap et nytt høyteknologisk verktøy for å få bedre kunnskap om brønnens beskaffenhet og reservoirkvalitet og derfor tilføre stor verdi, sier Frederik Hvistendahl, Senior Partner i ProVenture.

ProVenture investerer både i selskaper som ikke ennå har produkt eller løsninger klart for kommersielt salg og de investerer i norske selskap med internasjonalt potensiale.

– Vi velger å investere i de beste start-up-selskapene som har teknologi og produkt som møter de nye trendene innen olje- og gassindustrien, skriver selskapet om sin investeringsstrategi på sin hjemmeside.

Selskapet har base i Trondheim, men har også kontor i Innovasjonsparken.

Validé Invest og Presåkornfondet til Innovasjon Norge som Valide AS formidler, går også inn på eiersiden i Qwave AS sammen med ProVenture Management.

Statoil bidrar med prosjektmidler og kompetanse gjennom Loop-programmet.

AVTALEPARTNERE: Ane Christophersen og Frederik Hvistendal i ProVenture, Jeroen van der Hoek, Statoil TechInvest, Hans Petter Eng, Qwave, Bjarte Magnussen, Validé Invest, Anne Cathrin Østebø, Validé AS, Terje Handeland, Validé og Bernt Pedersen, styreleder i Qwave. (Foto: Hilde Garlid)