Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup

Renser avløpsvann

Renasys renser avløpsvann

Rent vann er kritisk viktig for mennesker og planten vår. Renasys AS har utviklet en unik filtreringsløsning for avløpsvann som vil endre nåværende infrastruktur for vannrensing og dagens rensemetoder.

Renasys sin løsning eliminerer 99 % av all avløpsvannforurensning. Det kan gjøres uavhengig av bransje, avløpssammensetning, omfang eller mengde vann som skal filtreres.

Selskapets patenterte filtreringsløsning skjer i et lukket system, kontinuerlig, effektiv og skalerbar. Løsningen er solid testet, og testresultatene dokumenterer betydelige effekt på vannkvaliteten.

Renasys har sammen med sine strategiske partnere, implementert en helhetlig og systemisk tilnærming for å forbedre renheten i avløpsvann som slippes ut til elver, vassdrag eller i havet.

Støtte av Validé
• Inkubatorselskap
• Rådgiver: Terje Handeland, forretningsutvikler
• Investering fra Validé AS


Cleans wastewater

Renasys has developed a revolutionary wastewater filtration solution that will transform current infrastructure and technological practices propelling the industry into a tangible future of a truly circular economy.

Renasys´s solution eliminates 99% of wastewater contaminants, regardless of industry, scale, or wastewater composition. Our patented filtration solution is closed-loop, continuous, efficient, and scalable leveraging the most advanced filtration screens on the market today with proven tests results to document significant impacts.​

We have joined forces with like-minded strategic partners, implementing a holistic and systemic approach, combined with meticulous execution to set the stage for long-term prosperity accounting for people, planet, and profit.

Supported by Validé
• Incubator company
• Business development: Terje Handeland
• Investment from Validé AS