Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup

Sandfjerning i rense- og biogassanlegg

Sandcatch team

TEAM: Sandcatch Solutions AS tester det mobilet anlegget sitt i eget laboratorium hos Typhonix på Bryne. F.v: Endre Lindgaard, Trygve Husveg og Oda Martine Gjerde. (Foto: Terje Handeland)


Sandcatch Solutions AS utvikler løsninger for driftsoptimalisering og økt lønnsomhet i biogassanlegg. Spesielt fokuserer selskapet på nye og bedre løsninger for sandfjerning fra rørstrømmer, prosessutstyr, tanker og reaktorer.

Generelt har biogassindustrien betydelige utfordringer knyttet til sand og partikler som akkumulerer i tanker og reaktorer. Siden sanden opptar et gradvis økende volum, reduseres det aktive reaktorvolumet. Dette fører til både lavere slamhåndteringskapasitet og redusert biogassproduksjon. I dag fjernes sanden ved at biogassreaktorer tas ut av drift og tømmes for slam i en tidkrevende prosess som gir et ytterligere tap av slamkapasitet og biogassproduksjon.

Sandcatch anvender høyeffektive hydrosykloner for uttak av sand fra vann- og slamstrømmer. Selskapets egenutviklede hydrosykloner er autonome, dvs. syklonene driftes uten sandkammer, rejektventiler og spylesystemer.

Produksjon av biogass fra organisk avfall gir store miljøgevinster, både i form av reduserte klimautslipp og ved gjenbruk av energi i organisk avfall.

Sandcatch Solutions springer ut fra teknologiselskapet Typhonix AS på Bryne i Rogaland. Med oppstartshjelp fra Validé TTO har Typhonix, siden 2016, utviklet prosessteknologi for oljebransjen, og selskapet har i dag flere selvutviklede teknologier på det internasjonale markedet.

I 2019 ble Sandcatch Solutions etablert som et datterselskap av Typhonix. Etter en periode med lovende utviklingsarbeid, ble Sandcatch i 2021 etablert som et selvstendig selskap. Sandcatch har i dag kontor- og testlaboratorier sammen med Typhonix på Bryne.

Støttet av Validé
• Inkubatorselskap
• Forretningsutvikler og styremedlem: Dagfinn Wåge
• Investering fra Validé AS
• Deltaker på ITSA Growth 2022/2023
• Investering fra Validé Invest II