Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup

Designed to exploit new technology to stimulate learning

LEARNING BY NEEDS: Leiv Kåre Johannesen create new books for new learning. (Photo: Terp)

TERP customise content to help people learn better. We use our technology in books. Our books are electronic, but forget what you have learned about e-books. We make a-books. An a-book is a TomTom for learning. It identifies your starting position, and then customises the content to give you the fastest route to knowledge.

An a-book adapts to the reader. The relevant starting position depends on the needs identified in the subject we address, and we collect input based on those needs.
The edtech company was founded in 2014, and they delivers an adaptive and interactive textbook platform. The company has an agreement for the delivery of so-called A-books to three major educational institutions in the maritime industry in the Philippines and signed agreements in Malaysia, Germany and Indonesia for the training of fitness instructors.

In 2018, the company became one of three winners in the Angel Challenge program in Oslo. Value by emission: NOK 45 million

Empowered by Validé
• Incubator company of Validé Haugesundregionen
• Investment from the pre-seed fund Validé Invest I, two times.

"Validé has given us access to networks and expertise that have helped to develop our company several steps further."
Leiv Kåre Johannesen, TERP

Validé Invest øker aksjeposten i Terp AS

Presåkornfondet Validé Invest I signerer for et solid kunnskapsløft med selskapet Terp. Fra før har fondet investert 1 million kroner i haugesundsfirma. Nå økes aksjeposten med 2 millioner kroner.

SIGNATUR: Johannes Løyning, investeringsdirektør i Validé, signerer følgeinvesteringen i Terp med Leiv Kåre Johannessen og Magne Vollan Aarset. (Foto: Hilde Garlid, Validé)

Selskapet Terp utvikler a-bøker. Det er lærebøker som adapterer seg til leseren; altså at du først analyserer hva du har av kunnskap og hva du mangler, før du får rett innhold. En kan si at Terps teknologi fyller studenters personlige kunnskapshull.

Selskapets reise startet bokstavelig talt på de syv hav. Gründer Leiv Kåre Johannessen har både en maritim utdannelse fra NTNU Ålesund, og har jobbet i shipping. Terp sitt første hjemmemarkedet for a-boklæring er sørøst-asia med Norge og Hong Kong som base og med operasjoner i Europa og Asia. På Filippinene har de til nå løftet tusenvis av maritime studenter til et nytt kunnskapsnivå. Selskapet er i vekst, og har siste året hentet inn 11 millioner kroner i egenkapital.

Presåkornfondet Validé Invest I blir med denne signeringen selskapets største aksjonær. Tidligere har fondet investert 1 million kroner, nå gir vi et påfyll på 2 millioner kroner.

-Terp har et sterkt gründerteam, de har en spennende forretningsidé med et stort inntektspotensial. Dette har de vist gjennom salg og ved å ha tatt en posisjon i Filippinene. Deres løsning kan bli en revolusjon innen forlagsindustrien, og hvordan øke utbytte av læring, sier Johannes Løyning, investeringsdirektør i Validé Invest I, som signerer med Leiv Kåre Johannessen og Magne Vollan Aarset.


Terp har knekt læringskoden og har funnet et milliardmarked

Selskapet Terp AS er i vekst, og har knekt koden for hvordan de kan stimulere til læring ved å bruke kunstig intelligens for å avdekke studenters kunnskapshull.

– Vi lærer alle forskjellig. A-bøker tilpasser seg leseren både i innhold og lærestil, sier Leiv Kåre Johannessen, gründer og CEO i Terp AS.

Hadde Terp AS vært en tradisjonell startup, ville de i dag vært et supplement til tradisjonell undervisning i det norske utdanningssystemet. Nyttig for noen, men uten de helt store mulighetene til å eskalere. I stede har gründerne funnet sitt hjemmemarked i sørøstasia. Deres første kommersielle marked er innen maritim utdanning på Filippinene.


«Mind the gap»
-Maritim utdanning på Filippinene tar opp nær 100.000 studenter årlig, men bare 10 prosent av dem blir sjøoffiserer. Det finnes faktisk skoler som aldri har uteksaminert en eneste sjøoffiser fordi studentene ikke kvalifiserer etter internasjonale krav, sier Leiv Kåre Johannessen. Han ble oppmerksom på dette gapet mellom utdanning og yrke da han selv jobbet i den norske, maritime bransjen, og hvor mange av sjøfolkene kom fra sørøstasia.

Hans medgründer er matematiker Magne Vollan Aarset. Han har blant annet bakgrunn fra mikrofinans i India, men har hele sin yrkeskarriere, både i industrien og i akademia, anvendt teoretiske modeller, og vært opptatt av helhetlige vurderinger knyttet til oppnåelse av suksess.

Til sammen har de utviklet adaptive lærebøker som stimulerer til læring, som tar hensyn til hvordan studenten best lærer og som kan avdekke studentens kunnskapshull.

Tradisjonelle lærebøker og studiemateriell i sørøstasia er enten importbøker, som er dyre, eller lokalproduserte bøker som er av dårligere kvalitet. Terp sine digitale løsninger gir kvalitetsinnhold som tilpasser seg hver enkelt elev, men langt billigere enn importbøkene. Når bøkene i tillegg stimulerer hver enkelt sin lærestil, og tilpasser innholdet etter studentens kunnkapsnivå; så vil maritim utdanning på Filippinene gjøre et kraftig kunnskapsløft for skipsfartsbransjen.

-Bruk av kunstig intelligens gjør dette svært skalerbart, sier Johannessen.

GRÜNDER: Leiv Kåre Johannessen har sammen med Magne Vollan Aarset bygget opp selskapet Terp med marked i østasia. (Foto: Terp)


Styrte rett mot skjæret
Det er akkurat hvor selskapet Terp nå befinner seg. De har siden gjennombruddet på filippinske universitet i 2018 demonstrert av produktet virker. Det er tre campus som i dag bruker a-bøkene, og alle har implementert for tre semester.

-Implementering av ny teknologi handler alltid om menneskene som skal bruke dem. Det er blitt aksept for å bruke teknologi i undervisningen. Det fungerer i praksis, men vi må innrømme at vi først styrte mot et digert skjær, forteller Johannessen.

A-bøkene til Terp var utviklet ut ifra norsk datainfrastruktur. Datahverdagen på Filippinene er helt annerledes. Der er internett dyrt, det er tregt og de bruker andre type telefoner og nedlastingssystemer.

-Vi måtte snu skuta fort å lage offline-funksjoner, og innholdet måtte kunne lagres på enheter som de er vant til å bruke. Det klarte vi. Resultatet er at vi nå har en velfungerende løsninger for offline-undervisning som ikke bare kommer de maritime studentene på Filippinene til gode, men som åpner helt nye markeder for Terp og for a-læringens utbredelse, sier Johannessen.

Med en offline-funksjon kan de nå skoler og utdanninger i land hvor datainfrastrukturen er dårlig, og hvor prisforskjellene på utdanningstilbudene er store.

-Det gjør arbeidet vårt enda mer meningsfullt, sier Magne Aarset. -Dersom vi kan heve kvaliteten på utdanningen ved å gi tilpasset faginnhold til mange flere studenter, så kan vi rett og slett få til et globalt kunnskapsløft, sier Aarset.

Og det stopper ikke med maritim utdanning. Fortsatt med sørøstasia som hjemmemarked ser nå Terp på å utvikle læremateriell innen helsefag.

-Utdanning og helse er begge FNs bærekraftsmål, og kunnskap er i seg selv er et helsetiltak som løfter mange ut av fattigdom, sier Aarset.

Lite team, gigantisk marked
I dag er det tre personer i Norge som jobber i Terp på full tid, og selskapet har per i dag fire ansatte på Filippinene og planer om flere ansettelser før sommeren 2020.

-Det har absolutt ikke vært trivielt å få til dette. A-læring er ikke bare teknologi og datamengder. Det handler vel så mye om psykologi og pedagogikk, samt dataingeniørkunst på høyeste nivå. Derfor stod jubelen også i taket da vi i desember fikk tilslag om 12,5 millioner kroner fra Forskningsrådet for å videreutvikle AI-løsningene våre, sier Johannessen.

Det er et mangemilliard stort marked de nå ser for deg, også innen mer kjente studiesituasjoner som etterutdanning og særlig innen yrker som krever sertifisering i henhold til nye krav og til generell kunnskapsoppgradering av ansatte.

-I dag kurses folk i ting de kan fra før for å sertifiseres. A-bøker avdekker kunnskapshull og stimulerer til læring. Det er langt mer effektivt ved sertifisering, sier Johannessen.

-Har dere konkurrenter som gjør det samme som dere?

-Både ja og nei. Tradisjonelle forlag for fagbøker er jo en konkurrent, og det finnes selskaper som utvikler adaptiv læring, men med vår base på Filippinene, og med det volumet vi kan få til med fokus på utviklingsland, så har vi ingen a-tech-konkurrenter i disse markedene, sier Johannessen.

-Så hvordan vil du beskrive deres gründerreise?

-Hovedlinjene er tett opp til det vi tenkte, men veiene vi har gått og reisen vi har hatt hadde det vært helt umulig å forstille seg på forhånd, sier Johannessen.