Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Follw Your Dream Lane Smith Wingsuit

Hva gjør Validé?

Hver dag jobber vi for å gjøre verden til et bedre sted ved å hjelpe fram produkt og løsninger hentet fra forskning og vitenskap, fantastiske ideer og nye forretningskonsept.

Forskning og løsninger vi har jobbet med finnes i dag i folks hjem, på havets bunn, i verdensrommet og på alle kontinent. Og dette fortsetter vi å gjøre, hver dag. Vi er privilegerte som får jobbe med gode forskere, oppfinnere, entreprenører og fantastiske oppstartsselskap i mange ulike næringer.

Validé er en del av innovasjonsøkosystemet i Rogaland. Vi bistår gründere og forskningsideer i tidlig fase, og våre resultat har global effekt enten vi jobber med helseinnovasjon som redder liv eller et fornybart energikonsept.

Vårt oppdrag
Validé sitt samfunnsoppdrag er å legge til rette for kommersialisering av innovasjoner fra tidlig forsknings- og utviklingsfase. Det gjør vi ved å veilede forskere og gründere om teknologioverføring, hvordan etablere et selskap og drive forretningsutvikling, investering, IPR og IP-porteføljestyring, prototyping og produktutvikling.

Validé er den offisielle teknologioverføreren (TTO) til seks forskningsinstitutt og er ansvarlig for IP-porteføljestyring og kommersialisering av deres immaterielle eiendeler.

Validé tilbyr inkubasjonstjenester til oppstartsselskap, inkludert akseleratorprogrammer (ITSA), GrunderAcademy og EIRAccelerator. Vi har kontor i Innovasjonspark Stavanger, og vi er til stede nord og sør i fylket med våre partnere i Validé Haugesundregionen, Validé Jæren og Validé Dalane.

Har du en idé?
Ønsker du å diskutere din idé med oss? Bruk dette skjema; beskriv din idé og kontaktinformasjon - så hører du fra oss.

KONTAKT: JA, jeg har en idé

Finansiering
Vi tilbyr finansiering til oppstart -og vekstselskap gjennom ulike investeringsordninger som pollenkapital, presåkorn og venturekapital samt regionale, nasjonale og internasjonale offentlige finansieringsordninger.

Vårt mål
Validé skal være et førsteklasses teknologioverføringskontor og drifter en inkubator på nasjonalt elitenivå.

Og vi er ... en SIVA-partner.