Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Bityoga Uis 4 Nett

Get control of your data

The purpose of the technology behind bitYoga is to give control of personal data back to the owner of the data. The founders of the company is UiS-professor Chunming Rong and Antorweep Chakravorty.

Your data is valuable, but so is your privacy. In the data-driven world, we often don’t know who is using our data and why. Businesses need customer data to provide the service we expect and
thrive in a competitive market. We want to digitally share things with family, friends and organizations we trust. But our privacy keeps being compromised time-after-time.

bitYoga is a revolutionary blockchain-platform which allows you to securely share your data with anyone, and keep complete control over it. You control when, how and with whom your data is shared, all managed via our intuitive app. The technology behind bitYoga turns the data control stream; from the companies' servers back to the one who produces the data.

bitYoga is a partner in a Horizon 2020 project on data control in social media. UiS professor Chunming Rong and Antorweep Chakravorty are the founder of bitYoga.

BitYoga prosjekter 2022

PROJECTS: Some projects were BitYoga-technology is involved. (BitYoga website)


Empowered by Validé:
The TTO-team at Validé have been involved establishing the company. The research-based company from UiS was established in 2016, and in 2018 received «Seal of Excellence» from the EU Commission for its technology.
• Board member: Johannes Løyning


«Validé means a lot to the growth of bitYoga and specially to find the way from research to commercialize our idea and product».

Antorweep Chakravorty


BitYoga bidrar til bedre helsehjelp for nyfødte

BitYoga driver med blockchain og databehandling. Selskapet bistår nå forskere fra UiS, SUS og Lærdal Medical i prosjektet NewbornTime som skal berge nyfødte liv. Prosjektet har fått 12 millioner kroner av Forskningsrådet.

Kunstig intelligens skal gi bedre helsehjelp for nyfødte. Forskere ved UiS har sammen med SUS, Lærdal og BitYoga mottatt 12 millioner kroner til sitt prosjekt NewbornTime. Målet er å lage nøyaktige tidslinjer fra fødsel til gjenoppliving.

Når sekunder teller
I prosjektet NewbornTime skal forskerne studere videoopptak fra fødsler og gjenoppliving av nyfødte. Ved hjelp av kunstig intelligens skal de utvikle et system som viser tidslinjen fra nøyaktig fødselstidspunkt til gjenoppliving. Målet er at helsepersonell skal forbedre rutinene sine, slik at man på sikt kanskje kan bidra til at flere barn overlever.

– Prosjektet går i hovedsak ut på å generere en tidslinje fra fødsel til gjenoppliving. Formålet er å avdekke hendelser i tidsrommet rett etter fødsel. Ved hjelp av varmesøkende kamera kan vi si nøyaktig når barnet blir født. Nyfødte barn er nemlig varmere enn oss, så på bildene fra et termisk kamera vil den nyfødte lyse opp, forklarer Øyvind Meinich-Bache, forsker ved UiS og Lærdal.

Når man senere studerer behandlingen den nyfødte har fått, er fødselstidspunktet helt avgjørende. Sekundene teller.

LES MER OM: BitYoga

Safer Birth-prosjektet
Tidslinjene blir til ved hjelp av automatisk videoanalyse. Forskerne bygger på kunnskap fra Safer Births-prosjektet som ble gjenomført i Tanzania. NewbornTime vil bli gjenomført i Stavanger med datainnsamling på SUS.

Det er stor læringsverdi i tidslinjene. Hvilke aktiviteter virker best? Gjør helsepersonell det de skal gjøre i henhold til retningslinjene? Tidslinjene kan også benyttes som et verktøy under evaluering, for å lære om hva som skjer og som støtte når viktige beslutninger skal tas.

– Dette prosjektet alene er ikke nok til å redde liv, men det bidrar med viktig informasjon som kan brukes i trening, simulering og opplæring av helsepersonell, sier professor Kjersti Engan ved UiS.

Samme dag som hun fikk den gode nyheten om pengestøtte fra Forskningsrådet, leverte SUS inn en søknad om senter for fremragende forskning (SFF) med tittelen Safer Births. BMDLab ved UiS har en viktig rolle i søknaden. Hvis søknaden blir innvilget, vil Kjersti Engans forskergruppe lede arbeidet med signalanalyse og kunstig intelligens.

– Vi styrker kompetansen på nyfødtbehandling. Skulle også denne søknaden bli innvilget betyr det mye for samarbeidet mellom UiS, SUS og Lærdal i årene framover, sier Engan.

-Industri og forskning: - Del av noe større
Av de 12 millionene fra Forskningsrådet går rundt 8 millioner til Universitetet i Stavanger (UiS), mens de resterende 4 millionene går til partnerne Stavanger universitetssjukehus (SUS), Lærdal og BitYoga.

– Når både SUS og industrien er med på prosjektet, resulterer det i utstyr og infrastruktur. Her er UiS en del av noe større. Denne tildelingen er et skikkelig løft for forskningsmiljøet ved Institutt for data- og elektroteknologi ved UiS, sier instituttleder Tom Ryen.

ARTIKKELEN: Saken er skrevet av Kjersti Riiber/UiS, og tidligere publisert på uis.no.

NewbornTime team

NEWBORNTIME TEAM: Professor Kjersti Engan og forsker Øyvind Meinich-Bache står bak NewbornTime. Til venstre instituttleder Tom Ryen ved Institutt for data- og elektroteknologi ved UiS. (Foto: Ståle Freyer, UiS)

BITYOGA:

Datakontroll er redningen for delekulturen

-Vi skaper neste generasjon internett ved å gi brukerne kontroll over egen data. Med bitYoga kan du fortsatt dele innhold, men kryptere, slik at ingen tredjepart kan nyttegjøre seg av innholdet ditt.

Bityoga 7