Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Ullrigg

AI-Drill: Forbedrer boreprosesser

Boring en kompleks prosess med høy risiko og store kostnader, spesielt offshore Norge. I tillegg til olje- og gassindustrien spiller boring en betydelig rolle i utvinning av geotermisk energi og CO2-lagring under havbunnen. For å oppnå bedre effektivitet og sikkerhet i boreprosesser er moderne digital- og automatiseringsteknologier viktige bidragsytere.

AI-Drill-prosjektet bruker moderne kunstig intelligens (AI) og Big Data for å redusere kostnadene og forbedre utviklingseffektiviteten. I tillegg blir boreoperasjonen tryggere ved å redusere potensialet for menneskelige feil. Menneskelige feil forårsaket av manglende kunnskap eller i noen tilfeller uvillighet til å reagere på tidlige indikasjoner har ført til noen katastrofale hendelser i oljeindustrien, som Macondo-ulykken i Mexicogolfen.

Automatisert boring vil skape behov for flere arbeidsplasser for støtte og videreutvikling av denne teknologien, både i forskning/akademia og i industrien. Siden Norge fortsatt har store olje og gass ressurser vil reduserte borekostnader og økt sikkerhet føre til enda mer konkurransedyktig industrivirksomhet i Norge. AI-Drill-prosjektet vil derfor bidra betydelig til verdiskaping for det norske samfunnet.

Postdoc Jie Cao, UiS, samarbeider med Validé TTO med å kommersialisere AI-Drill.English
Drilling is a complex process with high risks and costs, especially for offshore Norway. In addition to the oil and gas industry, drilling plays a significant role in other subsurface resource development, such as geothermal energy and subsurface CO2 sequestration. The future of drilling is about improving drilling efficiency and safety though the use of digital and automation technologies.

The AI-Drill project uses modern Artificial Intelligence (AI) and Big Data to significantly reduce costs, improve development efficiency, and make the operation safer by reducing the potential for human errors. The human errors caused by the inability or, in some cases, unwillingness to react to the early signs of potentially detrimental events have led to some catastrophic events in the oil industry, such as the Macondo accident in the Gulf of Mexico.

Meanwhile, as the success of automated drilling grows, more jobs would be created to support the further development of automated systems, both in R&D and in the industry. As Norway still has an ample supply of oil and gas, this leads to the potential for low-cost production that would mean a highly competitive industrial activity in Norway. Therefore, the successful development and implementation of the AI-Drill project will significantly contribute to value creation for Norwegian society.

Postdoc Jie Cao, UiS, is working together with Validé TTO to commercialize the AI-Drill.