Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Mastsvinn forbrukerrådet

BacPress: Pakketeknologi som øker matens holdbarhet

Det er et globalt problem at vi kaster for mye mat. Matindustriens utfordring er å redusere matsvinn og samtidig opprettholde matsikkerhet og holdbarhet.

BacPress-teknologien bruker lavere trykk enn normalt ved tilsetning av et proprietært bakteriocin (garvicin KS). Slik opprettholdes en optimal produktkvalitet i ferskpakket mat. I tillegg vil holdbarheten til disse produktene øke betydelig.

For mange sensitive høyverdi-produkter er forlenget holdbarhet en betydelig utfordring på grunn av forurensning fra Listeria under prosessering. Det utgjør en spesiell utfordring fordi den kan vokse og gro i kjølevarer, den overlever mild varmebehandling og høytrykksbehandling (HPP).

Forskere ved Nofima, NTNU og NMBU har løst denne utfordringen ved å utvikle en ny og patenterbar teknologi, som kan være en liten revolusjon for næringsmiddelindustrien som kan forlenge holdbarheten på disse produktene, øke sikkerheten og sikre høyest mulig kvalitet på ferskpakket mat til sluttforbrukerne.

BacPress-teknologien har fått støtte fra Norges Forskningsråd for videreutvikling og testing. Det kan tilby en ny aktiv emballasjeteknologi for en industri som årlig har en omsetning på 500 milliarder dollar.

Støttet av Validé
• Forretningsutvikling fra Validé TTO

BacPress: active packing technology to increase food shelf life

Problem: It is a global problem that we throw away too much food. The food industry's challenge is to reduce food waste and at the same time maintain food security

The BacPress technology allows standard pressure food processing at pressures lower than normal by the addition of a proprietary bacteriocin (garvicin KS), allowing optimal product quality to be maintained in fresh packaged foods. In addition, the shelf life of these products will increase quite significantly.​​

For many sensitive high value products, extended shelf life is a significant barrier due to contamination of Listeria during processing, which poses a particular challenge as it grows under refrigeration temperatures, can survive mild heat treatment and high-pressure processing (HPP). It can also even recover after exposure to stress.​​

Researchers at Nofima, NTNU and NMBU have solved this challenge by developing a novel and patentable technology, which can be a small revolution for the food industry by prolonging the shelf life of these products, increase their safety, and ensure the highest possible quality of fresh packaged food to the end consumers.​​

The BacPress technology has received support from the Norwegian Research Council for further development and testing. It can offer a novel active packaging technology for an industry with an annual revenue of US$ 500 billion.

Supported by Validé:
• Business development from Validé TTO