Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Grasision jærsk landbruk

Grasision® bærekraftig gressproduksjon

Overgjødsling er et problem i landbruket. I dag bruker bonden visuell inspeksjon og egen erfaring for å bedømme når og hvor mye gjødsel gressarealet trenger.

Grasision® er et beslutningsverktøy for produksjon og vedlikehold av grasareal. Teknologien er utviklet av forskeren Víctor Rueda Ayala ved Norsk institutt for bioøkonomisk forskning (NIBIO) i Særheim.

Ved å bruke bildeanalyser kan Grasision-teknologien analysere og estimere grasarealet, og bistå bonden i beslutningen om hva som trenger å gjøres for å oppnå en mer bærekraftig og sunn avling. Med bruk av kunstig intelligens (AI) og maskinlæring får man analysert fargebilder tatt fra ulike areal med ulike grasblandinger.

Grasision® er registrert som varemerke og prosjektet samarbeider aktivt med forskere ved NIBIO Apelsvoll for å implementere dette beslutningsverktøyet i sensorer som kan registrere en bred mengde data fra grasareal.

Støttet av Validé:
• Støtte og bistand fra Validé TTO
• Forretningsutvikler: Izaskun Muruzábal-Lecumberri


Grasision® - Actionable intelligence tool for sustainable grassland production​

Problem: Over-fertilization is a problem in agriculture. Today, the farmer uses visual inspection and his own experience to judge when and how much fertilizer the grass area needs.

Grasision® is a decision-making tool for grassland renovation developed by the researcher Víctor Rueda Ayala at the Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO) in Særheim.​

This technology, which has received the support of the Norwegian Research Council, has created an application for image analysis to estimate the occurring grass coverage, dead material coverage and visible bare soil, using color images (RGB). Artificial intelligence (AI) and machine learning (deep learning) techniques were applied on a big set of color images acquired on different fields and grass-mixtures.​

Grasision® has been registered as trademark and the project collaborates actively with researchers at NIBIO Apelsvoll to implement this decision-making tool in sensors capable of register a broad amount of data from grassland.

Empowered by Validé:
• Support from Validé TTO
• Business development from Izaskun Mruzábal-Lecumberri