Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup

Kjente ressurser - store muligheter

Agri-e er et energiselskap som bygger, eier og drifter anlegg for foredling av biogass/naturgass til strøm, varme, hydrogen og CO2. Vi ønsker alle en bedre og tryggere fremtid for oss selv og våre etterkommere. En av nøklene til en bærekraftig utvikling er fornybar energi. Biogass utnyttes i liten grad i dag, men det er mulig å produsere store mengder av biogass. Innenfor feltet bioøkonomi er det viktig å se ting i sammenheng. Mange tiltak er gode og smarte, men uten å bli sett i en sammenheng, for kostbare.

Agri-e foredler biogass til følgende høyverdige produkter:

  • ​Grønn Hydrogen
  • Strøm
  • Varme
  • CO2 for bruk i veksthus​ og andre formål

Våre anlegg har meget høy virkningsgrad, og gir store reduksjoner ​i utslipp av metan, CO2 og NOx til atmosfæren.

Visjonen er å øke potensialet og konkurransekraften til landbruket og veksthusnæringen og foredle biogass til høyverdige produkter

Støttet av Validé:
• Inkubatorselskap
• Forretningsutvikler: Terje Handeland