Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup

Det gode alternativet fra Dalane


NATURLIG: De naturlige forutsetningene for å drive matproduksjon på en sunn og bærekraftig måte, ligger godt til rette i Dalane-regionen. (Foto: Naturmat)


Naturmat AS benytter unike, lokale fortrinn i Dalaneregionen til å etablere en matproduksjon som gir sunnere mat og som er dyreetisk og miljøvennlig. Selskapet håndterer hele verdikjeden fra produksjon, slakt, og foredling til distribusjon. Naturmat leverer kjøtt som er dokumentert: Bra for helsen din, bra for dyrene, bra for miljøet. Et kvalitets stempel på sunn, bærekraftig mat fra Dalane.

Støttet av Validé

«Initiativet kom fra Validé Dalane ved å identifisere unike konkurransefortrinn for matproduksjon i Dalane. Med Validé Dalane som prosjektleder, via nettverkssamlinger og to forskningsprosjekt, skaffet vi oss nødvendig dokumentasjon og kompetanse for etableringen.»
Svein Narve Veshovda, Naturmat