Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup

Kartlegger og måler opp kyst og sjøbunn

Norkyst.Bintang.kartlegging av kyst og sjøbunn

MÅLER: Fra målebåten «Bintang» kan Norkyst kartlegge og måle opp kyst og sjøbunn. Det er svært nyttig data for de blå næringene og for å monitorere endringer langs norgeskysten. (Foto: Norkyst)


Kun 31 prosent av kysten i Norge er kartlagt med moderne metoder. Norge er det landet i verden mest nest-lengst kyst når vi skal inn og ut alle fjorder og rundt alle øyer. Sjøen er i trøbbel, og vi trenger å vite mer om kyst og sjøbunn, høste data, digitalisere kart. Monitorering over tid vil også kunne synliggjøre endringer som er essensielle for sjøbunn, havner og biologien i hav, fjorder og i havnene våre.

Norkyst utfører sjøbunnkartlegging nær land og innaskjærs. Selskapet bruker multistråle-ekkolodd, sediment-ekkolodd og sidesøkende sonar, og leverer hydrografisk kartlegging til Kartverkets og IHO standard. Norkyst bidrar også med tjenester til kabel- og rørrutemåling, landfall- og områdekartlegging, innsjøer og dammer, havneanløp og kaianlegg, dybdekontroll ved mudring, volumberegning og mer.

Kartverket har godkjent Norkyst til å utføre sjømåling og levere hydrografiske data til Kartverket.

Norkyst har en egen målebåt «Bintang» som er et 8.5 meter langt fartøy designet for transport med lastebil uten følgebil. For transport over lengre avstander sendes den gjerne med frakteskip.
Bintang er utrustet med høykvalitets ekkolodd og posisjoneringssystem.

- Har du et problem relatert til sjøbunnsdata så kan vi være en god samarbeidspartner for å løse utfordringen. Vi utfører ulike typer studier, som for eksempel foreløpig kabelrute trasé basert på tilgjengelige data.

Her kan vi også estimere lengde på kabel som skal legges. Andre eksempler kan være volumberegning og skaffe tilveie eksisterende data over områder. Vi bistår også med avgradering av datasett iht. Sikkerhetsloven. I tillegg kan vi bistå kunde som «Company Rep.» offshore, skriver selskapet på sin nettside.

Støttet av Validé:
• Inkubatorselskap
• Forretningsutvikler: Jon Trygve Kjerstad
• Deltaker av vekstprogrammet ITSA Growth 2021/2022
• Investering av Validé Invest II