Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup

Tidevannet en forutsigbar energikilde

Tidevann er et fenomen i havet hvor vannstanden skifter mellom høyvann og lavvann omtrent hver 6 time og vil fortsette å gjøre det i utrettelig fremtid da det hovedsaklig er gravitasjonskreftene fra månen og sola som skaper tidevann fenomenet.

Bevegselsesenergien i vannmasser fra tidevann kan konverteres til elektrisk kraft ved bruk av tidevannsturbiner. Det er Norwegian Tidal Solutions sitt mål å gjøre denne svært forutsigbare energien økonomisk attraktiv på en slik måte at den vil bli høstet i kommersielle storskala tidevannskraftverk for å bidra til at Europa når sin visjon om et nullutslippssamfunn innen 2050.

Vi vil være med å forme energifremtiden og bli en del av fremtidens energimiks med vår tidevannsteknologi: The CUBE.

Tidevann er i motsetning til vind og solkraft en svært forutsigbar energikilde som i tillegg ikke representerer noen visuell eller støyende forurensing.

Tidal samarbeider med Universitetet i Stavanger, som er selskapet FoU-partner. Tidevannskraftverket har fått patent i Norge og patentsøknaden er videreført til Canada, Kina, Sør Korea, Australia, New Zealand, USA og EP og selskapet ser på det internasjonale markedet som sitt marked. Industripartner er Norsk Spennbetong AS som skal produsere turbinhuset i betong, og Framo AS som skal produsere tidevannsturbinen med innfestning til turbinhuset.

Selskapet ble etablert i 2016, og gründer er Roar Kristensen. Vi jobber for å realisere et pilotanlegg på Vestlandet i løpet av 2020 sammen med våre samarbeidspartnere.

Støttet av Validé:
• Inkubatorselskap
• Forretningsutvikler: Martin Sigmundstad
• økonomisk støtte fra VRI-Rogaland