Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup

Making Sense of Science

ITSA-DELTAKER: Randi Wågø Aas, gründer av selskapet Presenter AS, deltok i akseleratorprogrammet ITSA. (Foto: Hilde Garlid)


Grunnlegger Randi Wågø Aas fikk ideen til Presenter allerede i 2006. Hun erfarte at forskningen som fantes i liten grad ble brukt når beslutninger skal tas. Forskning viser at det tar i gjennomsnitt 17 år fra forskningsresultat foreligger til forskningen blir implementert i samfunnslivet.

Knowledge Translation handler om at forskningen må oversettes for å kunne bli brukbar innen de rammer som praksis, politikk og arbeidsliv må forholde seg til. Implementation Science er et nytt forskningsfelt, der det stadig utvikles bedre metoder for å forske på og forstå implementering av kunnskap i praksis og politikk. Presenter ønsker å være et sentrum for kunnskapstranslasjon og implementering mellom forskning og praksis.

Støttet av Validé:
Presenter AS deltok på akseleratorprogrammet ITSA #5Batch vinter 2018/2019.